Grafton

 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
  4:00pm
  @Whitefish Bay High School
 • 2
  4:00pm
  @Homestead High School
  4:30pm
  @Grafton High School
  Varsity Baseball Field
  4:30pm
  @Grafton High School
  Varsity Baseball Field
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
  4:30pm
  @Grafton High School
  Varsity Baseball Field
  4:30pm
  @Grafton High School
  Varsity Baseball Field
 • 7
  4:30pm
  @Homestead High School
  4:30pm
  @Homestead High School
 • 8
  4:30pm
  @9th Avenue Field
  4:30pm
  @Cedarburg High School
  4:30pm
  @9th Avenue Field
 • 9
  4:30pm
  @Grafton High School
  Varsity Baseball Field
  4:30pm
  @Grafton High School
  Varsity Baseball Field
 • 10
 • 11